RO EN

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

 ” Consolidarea poziției pe piață a companiei VALRAS PROD S.R.L”

Denumirea beneficiarului: VALRAS PROD S.R.L

 

Numele Proiectului: Consolidarea poziției pe piață a companiei VALRAS PROD S.R.L”

 

Codul MySMIS: 160072

 

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Obiectiv Tematic - Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei", Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a societății VALRAS PROD S.R.L. prin ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale la nivelul întreprinderii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 Investiții destinate capacității de producție și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență

2. OS2 Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile

 

Rezultate așteptate:

1.)          3 buc. utilaje / echipamente achiziționate

2.)          Proiect aprobat si implementat în conformitate cu cerințele POC 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

 

Valoare totală proiect: 3.091.103,90 lei

Din care:

-        valorare cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană = 1.543.812,13 lei

-        valorare cofinanțare asigurată de bugetul național= 299.193,85 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 07.02.2023- 31.12.2023

Locatiile de implementare a proiectului:

-         Municipiul Ploiești, Strada Mărășești, nr. 295, Județul Prahova pentru amplasare Masina verticala de slefuit si Masa de taiere sticla

-         Municipiul Ploiești, Strada Mărășești, nr. 293, Județul Prahova pentru amplasarea centralei fotovoltaice.  

 

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 747/POC/411/AS/ 07.02.2023

Obiectul contractului de achiziție

Procedura de achiziție

Valoarea contractului de achiziție

Data semnării contractului

1.

PROCONSULT SRL

·                  Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri

·                  Servicii de consultanță în managementului proiectului

 

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

129.010,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

Nr. 344/ 27.07.2022

 

 

Date de contact: VALRAS PROD S.R.L, Adresa: Municipiul Ploiești, Strada Mărășești, Nr. 295, Județul Prahova, website: https://www.valras.ro /Nume persoană de contact: Valentin PETRESCU, Funcție: MANAGER DE PROIECT, telefon 0722433008, e-mail: office@valras.ro

 

 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020