RO EN

               SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

             " Diversificarea gamei sortimentale la SC VALRAS PROD SRL prin lansarea de noi produse in fabricație "Denumirea beneficiarului: VALRAS PROD SRL

Număr de referință: contract de finanțare nr. 2883/17.08.2018, cod SMIS 110128

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 31.07.2017;

Data finalizării proiectului: 31.05.2020;

Perioada de implementare: 41 luni

Valoarea totală a proiectului: 5.210.721,40 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 4.378.757,49 lei, iar finanțarea nerambursabilă 3.145.056,80 lei, unde 2.673.298,28 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 471.758,52 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei printr-un program investițional ce va avea un scop bine definit, anume acela al diversificării producției prin produse care nu au fost fabricate anterior, în domeniul fabricării de geam termopan.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea sectorului productiv al întreprinderii prin inovarea produselor și proceselor și achiziția de utilaje noi de producție în domeniul fabricării geamului termopan laminat.
  2. Asigurarea calității produselor la cele mai înalte standarde si recunoașterea acestora la nivel internațional
  3. Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.


Rezultatele proiectului:

Rezultat 1 ( corespunzator obiectiv 1 )

- Linie de productie geam termopan - 1 buc

- Masina automata de fazetat si lustruit - 1 buc

- Linie productie baghete ornamentale - 1 buc

- Taietor de baghete cu afisaj electronic - 1 buc

- Dispozitiv de manipulare foi de sticla - 1 buc

- Dispozitiv de masurare argon - 1 buc

- Masa automatica pentru taierea sticlei laminate - 1 buc

- Electropalan - 1 buc

- Cuptor de laminare - 1 buc

- Rastele pentru stocare si depozitare sticla - 25 buc

- Masina verticala de gaurit sticla - 1 buc

- Sistem de panouri fotovoltaice mobile - 1 buc

- Soft gestionare date tip LINE SERVER - 1 buc

- Software de diagnosticare presa - 1 buc

- Software de diagnosticare robot automat de etansare - 1 buc

- 4 tipuri de produse noi

- 1 proces nou

Rezultat 2 (corespunzator obiectiv 2 )

- 1 Certificat SR EN ISO 9001 pe domeniul de activitate Productie geam termopan laminat

- 1 Document ce atesta conformitatea unui produs fabricat

- 1 Participare la un targ International

Rezultat 3 (corespunzator obiectiv 3 )

1 Proiect elaborat si implementat in conformitate cu cerintele Programului POR 2014 – 2020

Locul de implementare al proiectului: Municipiul Ploiești, Strada Mărășești, nr.295, Județul Prahova.


 


 

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 2883/17.08.2018

Obiectul contractului de achiziție

Procedura de achiziție

Valoarea contractului de achiziție

Data semnării contractului

1.

PROCONSULT SRL

  • Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri

conform cerințelor Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

130.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

Nr.50/06.02.2017

2.

PROCONSULT SRL

  • Servicii de consultanță în managementului proiectului

conform cerințelor Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

130.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

659/05.09.2018

3.

S.C. CATICRIS SOFTMEDIA SRL

  • Publicarea unui anunț de presă privind debutul proiectului în Jurnalul Prahovean, varianta on-line, pe site-ul https://jurnalulph.ro/ .

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

500,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

652/04.09.2018

4.

KREDO IMAGE S.R.L.

  • panou temporar - 1 bucata

  • placă permanentă – 1 bucată

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

200,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

664/05.09.2018

 

 

                                                  

                                Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

                                                                      vă invităm să vizitaţi   www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

                                                            www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

                             Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei